لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (17)
تالیف (37)
ترجمه (29)
تهران (65)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تشنه در خاک
شاعر:غلامحسین دولت‌آبادی - یکشنبه - دیویی: 8fa1.62 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 55000 ریال - 5 -7-98203-600-978 انتخاب
2- گام زدن بر یخ‌های نازک
نويسنده:غلامحسین دولت‌آبادی ؛ نويسنده:آراز بارسقیان - یکشنبه - دیویی: 8fa2.62 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 400000 ریال - 6 -6-97253-600-978 انتخاب
3- در استانبول: دیدار خانوادگی در دو روز
نويسنده:غلامحسین دولت‌آبادی ؛ نويسنده:آراز بارسقیان - یکشنبه - دیویی: 8fa2.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 5 -0-97078-600-978 انتخاب
4- جای خالی جنگ
نويسنده:دیوید هر ؛ مترجم:آراز بارسقیان ؛ زيرنظر:غلامحسین دولت‌آبادی - یکشنبه - دیویی: 822.914 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 2 -0-97736-600-978 انتخاب
5- بوطیقای نمایش‌نامه‌نویسی: کتاب اول
نويسنده:نصرالله قادری ؛ نويسنده:غلامحسین دولت‌آبادی ؛ نويسنده:آراز بارسقیان - یکشنبه - دیویی: 808.2 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700000 ریال - 6 -16-8982-600-978 انتخاب
6- پرتره‌ی دورا
نويسنده:الن سیکسو ؛ مترجم:زهرا قربان‌خانلو ؛ مترجم:غلامحسین دولت‌آبادی - افراز - دیویی: 842.914 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 28000 ریال - 5 -191-243-964-978 انتخاب
7- شاهین سرکیسیان بنیان‌گذار تاتر نوین ایران
به‌اهتمام:جمشید لایق ؛ به‌اهتمام:غلامحسین دولت‌آبادی ؛ به‌اهتمام:مینا رحمتی - هدف صالحین - دیویی: 792.0233092 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 29000 ریال - 5 -72-6849-964 انتخاب
8- تحلیل متن نمایشی
نويسنده:میشل پرونه ؛ مترجم:غلامحسین دولت‌آبادی ؛ ويراستار:لیلا سبحانی - افراز - دیویی: 792.09440902 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 77000 ریال - 1 -397-243-964-978 انتخاب
9- تختی‌خوانی
نويسنده:علی شاه‌محمدی ؛ زيرنظر:غلامحسین دولت‌آبادی ؛ زيرنظر:آراز بارسقیان - یکشنبه - دیویی: 8fa2.62 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 20000 ریال - 3 -2-97203-600-978 انتخاب
10- ترانه‌ای در انتهای کوچه‌ی تاریک و پنج نمایشنامه‌ی دیگر
نويسنده:ناصح کامکاری ؛ زيرنظر:غلامحسین دولت‌آبادی ؛ زيرنظر:آراز بارسقیان - یکشنبه - دیویی: 8fa2.62 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 135000 ریال - 6 -2-97736-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7