لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بچه‌های روزنامه
نويسنده:جوانیتا فیلیپس ؛ مترجم:نوشین ابراهیمی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 823.914 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 9000 ریال - 9 -709-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1