لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 300 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 550000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
2- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 650000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
3- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 550000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
4- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 420000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
5- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
6- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 650000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
7- زن درون: نگاهی به اسطوره اروس و سایکی و روان‌شناسی زن درون
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:فریدون معتمدی - بافکر - دیویی: 155.333 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 5 -3-90981-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1