لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(97)
چاپ مجدد (86)
تالیف (175)
ترجمه (8)
تهران (175)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (151)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (183) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حکایت‌های شیرین از گنجینه ادب پارسی
گردآورنده:محمود برآبادی - ببر - دیویی: 8fa8.8 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8500 ریال - 7 -1-93309-964 انتخاب
2- می‌خواهی چه کاره بشوی؟ راننده اتوبوس شهری
نويسنده:محمود برآبادی - دفتر پژوهشهای فرهنگی،سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران - دیویی: 331.702 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 7000 ریال - 0 -152-379-964-978 انتخاب
3- لبخند با بزرگان: حکایتهای شیرین و خواندنی از بزرگان تاریخ و ادب فارسی
گردآورنده:محمود برآبادی ؛ ويراستار:سیروس صدوقی ؛ تصويرگر:احسان برآبادی - طرح و اجرای کتاب - دیویی: 8fa7.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 14000 ریال - 6 -03-6993-964 انتخاب
4- عاقبت لوطی صالح: چند داستان تاریخی
نويسنده:محمود برآبادی ؛ تصويرگر:پیمان برآبادی - طرح و اجرای کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 17000 ریال - 5 -23-6993-964-978 انتخاب
5- بهرام چوبین؛ دلاوری از سرزمین ری
نويسنده:محمود برآبادی ؛ تصويرگر:سعید رزاقی - موسسه فرهنگی و هنری خراسان - دیویی: 8fa3.62 - 58 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 260000 ریال - 9 -31-8221-600-978 انتخاب
6- کتاب هدهد سفید برای نوجوانان
نويسنده:محمود برآبادی ؛ نويسنده:جعفر توزنده‌جانی ؛ نويسنده:کلر ژوبر - نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور،موسسه انتشارات کتاب نشر - دیویی: 028 - 152 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5 -201-352-600-978 انتخاب
7- جامی
نويسنده:محمود برآبادی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa1.33 - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5300 ریال - 7 -971-353-964 انتخاب
8- امیراسماعیل سامانی
نويسنده:محمود برآبادی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0471 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 9000 ریال - 1 -983-385-964-978 انتخاب
9- جامی
نويسنده:محمود برآبادی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa1.33 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 30000 ریال - 9 -971-353-964-978 انتخاب
10- آلودگی هوا خطری که جدی گرفته نمی‌شود!
نويسنده:محمود برآبادی ؛ تصويرگر:پری زنگنه - نشر شهر - دیویی: 628.53 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 15000 ریال - 0 -77-5221-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19