لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (7)
تالیف (15)
ترجمه (5)
تهران (8)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:سیدعلی‌اصغر سلطانی - نشر نی - دیویی: 955.0844 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 110000 ریال - 2 -784-312-964 انتخاب
2- قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:سیدعلی‌اصغر سلطانی - نشر نی - دیویی: 955.0844 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 90000 ریال - 2 -784-312-964 انتخاب
3- عربی معاصر به انضمام لهجه‌های اصلی عربی = العربیه المعاصره
نويسنده:اکه‌هارث شولتس ؛ نويسنده:سباستیان مایزل ؛ مترجم:سیدعلی‌اصغر سلطانی - نشر علم - دیویی: 492.7 - 734 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 676000 ریال - 7 -473-224-964-978 انتخاب
4- استعاره در مدیریت: نظر و روش
نويسنده:لوکاش سولکوفسکی ؛ نويسنده:میخال خمیلتسکی ؛ زيرنظر:سیدعلی‌اصغر سلطانی - لوگوس - دیویی: 658.40014 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 7 -18-6288-622-978 انتخاب
5- قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:سیدعلی‌اصغر سلطانی - نشر نی - دیویی: 955.0844 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 28000 ریال - 2 -784-312-964 انتخاب
6- قدرت، گفتمان و زبان: ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:سیدعلی‌اصغر سلطانی - نشر نی - دیویی: 955.0844 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 360000 ریال - 8 -784-312-964-978 انتخاب
7- افسانه قدرت مردانه: چرا مردان جنس دورریختنی هستند
نويسنده:وارن فارل ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ ويراستار:سیدعلی‌اصغر سلطانی - لوگوس - دیویی: 305.31 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 800000 ریال - 5 -54-6288-622-978 انتخاب
8- معناشناسی و مطالعات قرآنی: سلسله کارگاه‌های آشنایی با حیطه‌های معناشناسی
نويسنده:آزیتا افراشی ؛ نويسنده:احمد پاکتچی ؛ نويسنده:هادی رهنما - نگارستان اندیشه - دیویی: 297.153 - 540 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700000 ریال - 2 -88-8273-600-978 انتخاب
9- فایده‌گرایی: درآمدی خیلی کوتاه
نويسنده:کاتاژیناد لازاری-رادک ؛ نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:محمد زندی - لوگوس - دیویی: 171.5 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 380000 ریال - 6 -44-6288-622-978 انتخاب
10- قدرت، گفتمان و زبان: ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:سیدعلی‌اصغر سلطانی - نشر نی - دیویی: 955.0844 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 240000 ریال - 8 -784-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2