لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خرسی به نام پدینگتن
نويسنده:مایکل باند ؛ مترجم:کاتارینا ورزی ؛ تصويرگر:پگی فورتنام - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 16000 ریال - 3 -152-536-964-978 انتخاب
2- خرسی به نام پدینگتون
نويسنده:مایکل باند ؛ مترجم:بهمن دارالشفایی ؛ تصويرگر:پگی فورتنام - ماهی - دیویی: 823.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 220000 ریال - 7 -227-209-964-978 انتخاب
3- پدینگتون کمک می‌کند
نويسنده:مایکل باند ؛ مترجم:بهمن دارالشفایی ؛ تصويرگر:پگی فورتنام - نشر ماهی - دیویی: 823.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 4 -83-9971-964-978 انتخاب
4- خرسی به نام پدینگتن
نويسنده:مایکل باند ؛ مترجم:کاتارینا ورزی ؛ تصويرگر:پگی فورتنام - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 60000 ریال - 3 -152-536-964-978 انتخاب
5- باز هم پدینگتن
نويسنده:مایکل باند ؛ مترجم:بهمن دارالشفایی ؛ تصويرگر:پگی فورتنام - ماهی - دیویی: 823.914 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1400 - 240000 ریال - 0 -242-209-964-978 انتخاب
6- خرسی به نام پدینگتن
نويسنده:مایکل باند ؛ مترجم:بهمن دارالشفایی ؛ تصويرگر:پگی فورتنام - ماهی - دیویی: 823.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 7 -227-209-964-978 انتخاب
7- الگا د پولگا
نويسنده:مایکل باند ؛ مترجم:مهدی فلاح ؛ نقاش:هانس هل‌وگ - مدینه، کتابهای هدهد - دیویی: 823.914 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3500 ریال - 9 -31-6910-964 انتخاب
8- خرسی به نام پدینگتن
نويسنده:مایکل باند ؛ مترجم:بهمن دارالشفایی ؛ تصويرگر:پگی فورتنام - ماهی - دیویی: 823.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 80000 ریال - 7 -227-209-964-978 انتخاب
9- باز هم پدینگتن
نويسنده:مایکل باند ؛ مترجم:بهمن دارالشفایی ؛ تصويرگر:پگی فورتنام - ماهی - دیویی: 823.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 0 -242-209-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1