لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هیچ کجا و هیچ وقت
نويسنده:ایرینا تاکماکووا ؛ مترجم:فرشته ساری - نشر آفرینگان - دیویی: 891.735 - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 2 -17-7694-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1