لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (18)
تالیف (30)
ترجمه (2)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اشرف‌جان و رویاهای شهریور
نويسنده:سیروس سعدوندیان ؛ نويسنده:شرمین نادری - کتاب آمه - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 180000 ریال - 0 -21-7033-600-978 انتخاب
2- روی دماغ یک فیل گنده
نويسنده:حدیث لزرغلامی ؛ نقاش:شرمین نادری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 15000 ریال - 7 -087-121-600-978 انتخاب
3- قمر در عقرب: یا چگونه تاریخ حال ما را عوض می‌کند
نويسنده:شرمین نادری - حرفه هنرمند - دیویی: 8fa7.62 - 480 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 140000 ریال - 8 -06-5759-600-978 انتخاب
4- ماه‌شرف
نويسنده:شرمین نادری ؛ ويراستار:غزاله شکرابی - آوند دانش - دیویی: 8fa3.62 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 2 -65-6661-622-978 انتخاب
5- فدایت شوم: رقعه‌های طلعت خانم
شاعر:شرمین نادری - حوض نقره - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 83000 ریال - 5 -179-194-600-978 انتخاب
6- تاریخ، ماریخ مستطاب کفش
نويسنده:شرمین نادری ؛ ويراستار:سعید متین ؛ گرافيست:فائزه فغفوری - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 7 -308-204-622-978 انتخاب
7- ماه‌شرف
نويسنده:شرمین نادری ؛ ويراستار:غزاله شکرابی - آوند دانش - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1400 - 290000 ریال - 2 -65-6661-622-978 انتخاب
8- خان‌جون و خواب شمرون
نويسنده:شرمین نادری - حوض نقره - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 90000 ریال - 7 -90-5270-600-978 انتخاب
9- کتاب پیش‌گویی با گوی بلورین، تفاله چای و ورق و طلسم و عشق و شانس در زندگی
نويسنده:گیلیان کمپ ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ نقاش:شرمین نادری - حوض نقره - دیویی: 133.3 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 4 -15-7961-964 انتخاب
10- خانجون و بوی ریحون
نويسنده:شرمین نادری - حوض نقره - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 4 -105-194-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4