لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (67)
تالیف (9)
ترجمه (75)
تهران (81)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- غار غم‌انگیز
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 30000 ریال - 9 -99-7948-964 انتخاب
2- آبشار یخ‌زده
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان ؛ تصويرگر:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 100000 ریال - 3 -88-7948-964 انتخاب
3- خطر ماقبل آخر!
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 4 -25-9971-964-978 انتخاب
4- پایان
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 32000 ریال - 8 -85-9971-964-978 انتخاب
5- دهکده‌ی شوم
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 36000 ریال - 3 -74-7948-964 انتخاب
6- بیمارستان خطرناک
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:محبوبه مهاجری ؛ ويراستار:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 1 -75-7948-964 انتخاب
7- مبانی نظریه‌ی ادبی
نويسنده:یوهانس‌ویلم برتنس ؛ مترجم:محمدرضا ابوالقاسمی ؛ ويراستار:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 809.950904 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 38000 ریال - 4 -79-7948-964 انتخاب
8- پایان
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 8 -85-9971-964-978 انتخاب
9- پایان
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 8 -85-9971-964-978 انتخاب
10- ریاضیات و آمار مقدماتی
نويسنده:علی محمودی‌راد ؛ نويسنده:مسعود آقاسی ؛ نويسنده:رضا دهقان - نگاه دانش - دیویی: 510.76 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 3 -62-7119-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9