لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (29)
تالیف (36)
ترجمه (2)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (30)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حکایت شیرین کلیله و دمنه
بازنويسي:داود لطف‌الله ؛ ويراستار:مژگان کمپانی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 ریال - 0 -564-349-964-978 انتخاب
2- ترکمن‌ها
نويسنده:علی گلشن ؛ ويراستار:مژگان کمپانی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 955.98 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2 -161-379-964-978 انتخاب
3- مدل‌سازی پارامتریک با Mechanical Desktop
نويسنده:رندی شی ؛ ويراستار:مژگان کمپانی ؛ مترجم:رضا معینی - هگمتان - دیویی: 620.004202855369 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 44000 ریال - 2 -32-6416-964 انتخاب
4- قصه‌های شیرین کلیله و دمنه
بازنويسي:داود لطف‌الله ؛ ويراستار:مژگان کمپانی ؛ تصويرگر:پژمان رحیمی‌زاده - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 184 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 50000 ریال - 1 -187-349-964-978 انتخاب
5- قصه‌های خواندنی کلیله و دمنه
اقتباس گر:داود لطف‌الله ؛ ويراستار:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:مژگان کمپانی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 650000 ریال - 6 -559-349-964-978 انتخاب
6- حکایت شیرین کلیله و دمنه
بازنويسي:داود لطف‌الله ؛ ويراستار:مژگان کمپانی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2500 ریال - 0 -564-349-964-978 انتخاب
7- قصه‌های شیرین کلیله و دمنه (مجموعه 1 و 2)
گردآورنده:داود لطف‌الله ؛ ويراستار:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:مژگان کمپانی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 388 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1392 - 170000 ریال - 6 -559-349-964-978 انتخاب
8- تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران
نويسنده:سیدعلی کشاورز ؛ ويراستار:مژگان کمپانی ؛ ويراستار:شهناز خانلو - آییژ - دیویی: 613.20224796 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 70000 ریال - 5 -000-970-964 انتخاب
9- حکایت شیرین کلیله و دمنه
بازنويسي:داود لطف‌الله ؛ ويراستار:مژگان کمپانی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 ریال - 0 -564-349-964-978 انتخاب
10- قصه‌های خواندنی کلیله و دمنه
اقتباس گر:داود لطف‌الله ؛ ويراستار:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:مژگان کمپانی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 370000 ریال - 6 -559-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4