لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (14)
تالیف (15)
ترجمه (7)
تهران (13)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای تصادفی
نويسنده:آتناسیوس پاپولیس ؛ نويسنده:اس.اونی‌کریشنا پیلای ؛ مترجم:عبدالرضا بازرگان‌لاری - نوپردازان - دیویی: 519.2 - 1074 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 600000 ریال - 4 -259-975-964-978 انتخاب
2- تشریح کامل مسایل مفاهیم پایه‌ای آمار و احتمال
نويسنده:عبدالرضا بازرگان‌لاری - آییژ - دیویی: 519.5 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 170000 ریال - 1 -101-970-964-978 انتخاب
3- مفاهیم پایه‌ای آمار و احتمال
نويسنده:عبدالرضا بازرگان‌لاری - آییژ - دیویی: 519.5 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 220000 ریال - 7 -59-8397-964 انتخاب
4- حل‌المسایل آمار کاربردی
نويسنده:عبدالرضا بازرگان‌لاری - آییژ - دیویی: 519.5 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 30000 ریال - 0 -26-8397-964 انتخاب
5- آمار کاربردی
نويسنده:عبدالرضا بازرگان‌لاری ؛ ويراستار:مهرداد وفا - دانشگاه شیراز - دیویی: 519.5 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 43000 ریال - 9 -219-462-964-978 انتخاب
6- تشریح کامل مسایل مفاهیم پایه‌ای آمار و احتمال
نويسنده:عبدالرضا بازرگان‌لاری - آییژ - دیویی: 519.5 - 422 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 65000 ریال - 1 -101-970-964-978 انتخاب
7- جبر خطی کاربردی
گردآورنده:عبدالرضا بازرگان‌لاری ؛ ويراستار:محمد شیدا - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - دیویی: 512.5 - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 17500 ریال - 4 -313-462-964 انتخاب
8- آمار
نويسنده:استن گیبیلیسکو ؛ مترجم:عبدالرضا بازرگان‌لاری - نوپردازان - دیویی: 519.5 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 1 -193-975-964-978 انتخاب
9- مبانی احتمال
نويسنده:شلدون‌ام. راس ؛ مترجم:عبدالرضا بازرگان‌لاری - آییژ - دیویی: 519.2 - 794 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 150000 ریال - 0 -039-970-964 انتخاب
10- نظریه و مسائل احتمال و آمار
نويسنده:ماری‌آر. اسپیگل ؛ نويسنده:جان شیلر ؛ نويسنده:آر. آلوسرینی واسان - آییژ - دیویی: 519.2076 - 534 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 150000 ریال - 4 -225-970-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3