لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(281)
چاپ مجدد (359)
تالیف (131)
ترجمه (509)
تهران (593)
شهرستان (47)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (640) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سکوت بره‌ها
نويسنده:تامس هاریس ؛ مترجم:اصغر اندرودی ؛ مترجم:مجتبی مینایی - صاحب اثر - دیویی: 813 - 496 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 3500 ریال - انتخاب
2- سلام بر آرزوها
نويسنده:دیوید شوارتس ؛ مترجم:کیاندخت نورافروز ؛ شارح:محسن دنونی - خاتون - دیویی: 158.1 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 6000 ریال - 0 انتخاب
3- مرده خواران: سفرنامه ابن فضلان به سرزمین وایکینگ‌ها در 300 هجری شمسی
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:اصغر اندرودی - نقطه - دیویی: 910.9 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5700 ریال - 7 -21-5548-964 انتخاب
4- سکوت بره‌ها
نويسنده:تامس‌آنتونی هریس ؛ مترجم:اصغر اندرودی ؛ مترجم:مجتبی مینایی - پارسیان - دیویی: 813 - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 12500 ریال - انتخاب
5- تدبیر و کاردانی در مدیریت: 77 گام عملی
نويسنده:دیوید فریمانتل ؛ مترجم:عزیز کیاوند ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر البرز - دیویی: 658 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 11000 ریال - 4 -014-442-964 انتخاب
6- مخابرات جهانی: متن آوری، مدیریت و سیاستهای حاکم
نويسنده:ریموند آکوول ؛ مترجم:ناریا یارایی ؛ مترجم:اصغر اندرودی - نقطه - دیویی: 384.5 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 12000 ریال - 4 -62-5548-964 انتخاب
7- در حسرت پرواز: حکایت نفس در شعر شاملو و سپهری
نويسنده:پیمان آزاد ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر پیکان - دیویی: 8fa1.62 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 11000 ریال - 5 -73-6229-964 انتخاب
8- تجربه‌های من، موفقیت شما
نويسنده:جو کاربو ؛ مترجم:مژده میرنظامی ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8000 ریال - 4 -112-442-964 انتخاب
9- مگی
نويسنده:ویویان‌گرنی برکنفلد ؛ مترجم:محمدرضا شریفی‌صادقی ؛ مترجم:وحید فریدفر - نقطه - دیویی: 813.54 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 10000 ریال - 5 -19-5548-964 انتخاب
10- سهراب: جانی که ناشناخته رفت: چگونه می‌توان به آرامش و تعالی رسید؟
نويسنده:مهری رحمانی ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر البرز - دیویی: 8fa1.62 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6500 ریال - 8 -172-442-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 64