لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(306)
چاپ مجدد (510)
تالیف (760)
ترجمه (56)
تهران (811)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (741)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (816) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موش پیر، زاغ دلیر: بر اساس حکایتی از کلیله و دمنه
نويسنده:مرتضی امین - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 3 سال 1366 - 120 ریال - انتخاب
2- رنگ‌آمیزی و نقاشی
نويسنده:مرتضی امین - پیام آزادی - دیویی: 750 - 32 صفحه - رحلی - چاپ 3 سال 1365 - 120 ریال - انتخاب
3- راز آزادی پرنده
نويسنده:مرتضی امین - امین - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1368 - 200 ریال - انتخاب
4- موش پیر، زاغ دلیر: بر اساس حکایتی از کلیله و دمنه
نويسنده:مرتضی امین - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 4 سال 1368 - 200 ریال - انتخاب
5- سکاکی
نويسنده:مرتضی امین - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 928 - 24 صفحه - چاپ 5 سال 1368 - 160 ریال - انتخاب
6- از من بپرس از فرش
نويسنده:مرتضی امین - پیام آزادی - دیویی: 677 - 12 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 120 ریال - انتخاب
7- مهدی کوچولو
نويسنده:مرتضی امین - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1365 - 120 ریال - انتخاب
8- کودک و خط
نويسنده:مرتضی امین - پیام آزادی - دیویی: 372.21 - (در2جلد ) - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 200 ریال - انتخاب
9- تعلیم نقاشی
نويسنده:مرتضی امین - پیام آزادی - دیویی: 750 - 32 صفحه - رحلی - چاپ 5 سال 1365 - 100 ریال - انتخاب
10- تعلیم نقاشی کودکان و نوجوانان
نويسنده:مرتضی امین - پیام آزادی - دیویی: 750 - 32 صفحه - جلد 1 - رحلی - چاپ 7 سال 1366 - 100 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 82