لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (5)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درک بصری
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:اسدالله امیرغیاثوند - آشیانه کتاب - دیویی: 372 - 24 صفحه - چاپ 5 سال 1368 - 180 ریال - انتخاب
2- درک بصری
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:اسدالله امیرغیاثوند - باران - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 180 ریال - انتخاب
3- چگونه نوشتن را آغاز کنیم؟
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:اسدالله امیرغیاثوند - کاوشگر - دیویی: 4fa1 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 3 سال 1362 - 180 ریال - انتخاب
4- A.B.C
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:اسدالله امیرغیاثوند - نرگس - دیویی: 421 - جلد 1 - وزیری (شومیز) - 300 ریال - انتخاب
5- دفتر تمرین: نوشتن حروف و کلمات در زبان فارسی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:اسدالله امیرغیاثوند - قاصدک شادی - دیویی: 4fa1 - (در1جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1372 - 400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1