لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (10)
تالیف (1)
ترجمه (21)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
2- اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -0-92251-600-978 انتخاب
3- اسرار فروش تلفنی موفق
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:سمیه امیری - موسسه توسعه روابط تجاری - دیویی: 658.872 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 30000 ریال - 1 -24-7087-964 انتخاب
4- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 650000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
5- ادبیات تبلیغ: کتاب راهنما برای نویسندگان تبلیغات: رهنمودی گام به گام برای نگارش تبلیغات پرفروش
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:منیژه(شیخ‌جوادی) بهزاد ؛ ويراستار:ابوالفتح قهرمانی - سیته - دیویی: 659.132 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6 -0-94206-964 انتخاب
6- اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 40000 ریال - 1 -0-92251-600-978 انتخاب
7- اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 80000 ریال - 1 -0-92251-600-978 انتخاب
8- اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 80000 ریال - 1 -0-92251-600-978 انتخاب
9- سایه‌های مرده بلوط
نويسنده:آنتونیو ماچادو ؛ گردآورنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:مسعود بساطی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 861.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 9 -046-461-600-978 انتخاب
10- اسرار فروش تلفنی موفق
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:سمیه امیری - موسسه توسعه روابط تجاری - دیویی: 658.872 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 60000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3