لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (10)
تالیف (1)
ترجمه (21)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -0-92251-600-978 انتخاب
2- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
3- دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند: سی غزل از حافظ
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مترجم:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:لئونارد لویسون - نشر مرکز - دیویی: 8fa1.32 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 72000 ریال - 6 -139-213-964-978 انتخاب
4- خوردن عسل کلمات
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فواد نظیری - مروارید - دیویی: 811.54 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 26000 ریال - 6 -46-8838-964-978 انتخاب
5- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 650000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
6- اسرار فروش تلفنی موفق
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:سمیه امیری - موسسه توسعه روابط تجاری - دیویی: 658.872 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 60000 ریال - انتخاب
7- اسرار فروش تلفنی موفق
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:سمیه امیری - موسسه توسعه روابط تجاری - دیویی: 658.872 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 30000 ریال - 1 -24-7087-964 انتخاب
8- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 420000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
9- اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 70000 ریال - 1 -0-92251-600-978 انتخاب
10- جامعه نیمه بالغها
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ مترجم:زهره فتوحی - نشر البرز - دیویی: 306 - 290 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 9000 ریال - 5 -90-6229-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3