لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (151)
تالیف (0)
ترجمه (207)
تهران (197)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (199)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (207) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارخانه‌ چوب‌بری فلاکت‌ بار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:حسین قنبری - شریعه توس - دیویی: 813.54 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 8 -09-8557-964 انتخاب
2- سیرک مرگبار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 19000 ریال - 6 -81-7948-964 انتخاب
3- آبشار یخ‌زده
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 19000 ریال - 3 -88-7948-964 انتخاب
4- پنجره‌ی بزرگ
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:زهرا زرکش ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 14000 ریال - 964-7948-14-X انتخاب
5- دهکده‌ی شوم
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 15000 ریال - 3 -74-7948-964 انتخاب
6- پنجره‌ی بزرگ
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:زهرا زرکش ؛ تصويرگر:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 14000 ریال - 964-7948-14-X انتخاب
7- خطر ماقبل آخر!
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 24000 ریال - 4 -25-9971-964-978 انتخاب
8- غار غم‌انگیز
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 20000 ریال - 9 -99-7948-964 انتخاب
9- ماجراهای ناگوار: پنجره بزرگ
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:فرزانه کریمی - قدیانی - دیویی: 813.54 - 208 صفحه - (در13جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 28000 ریال - 8 -160-536-964-978 انتخاب
10- شروع ناگوار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:نسترن پاشایی ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 18000 ریال - 2 -1-93333-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21