موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران |ketab.ir
تازه های کتاب

موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران

«خانه كتاب» موسسه ای غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه با هدف ارایۀ خدمات اطلاع رسانی در زمینۀ كتاب های منتشر شده در ایران از سال ۱۳۷۲ آغاز به كار كرده و پایگاه اینترنتی آن به منظور در دسترس قرار دادن اطلاعات كتاب ها، در سال ۱۳۷۷ تأسیس شده است.

بیشتر درباره موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران